İHİB Üyeleri İçin 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurula Çağrı

İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ İÇİN 2021 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI
                                                                                                                             
Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin yönetim kurulları kararları doğrultusunda 2021 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İlk toplantılarda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılar, hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının en az beşte birinin hazır bulunması şartıyla Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.           


G Ü N D E M
a)       Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b)       Başkanlık divanının seçilmesi,
c)       Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d)       Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e)       Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f)        Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
g)       Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h)       Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
i)        Dilekler.
İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADII. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİI.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK
II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ
TEMSİLCİ /KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULÜNÜN SON GÜNÜ
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği15.04.2022 Cuma Saat 10:0021.04.2022 Perşembe Saat 14:0029.03.2022 Salı Saat 17:30’a kadar
TOPLANTILARIN YERİYenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi Bahçelievler/İSTANBUL’dur.
Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye birliklerimiz internet adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi 0212 4540253, 0212 4540235 ve 0212 4540234 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kapat

Dil