Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir yazıda, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın
kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece
kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 1 Mayıs 2024
tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS’ta düzenlenen A.TR Dolaşım
Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarımızca ıslak imza tatbik
edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda;

 • Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz
  konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamanın devamı için geçiş dönemi tanınması
  hususlarında Bakanlık ile Komisyon arasında görüşmelerin devam ettiği,
 • AB’ye yönelik ihracatta MEDOS üzerinden düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi,
  EUR-MED Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek
  olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği belirtilmektedir.
  Anılan yazıda devamla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi
  itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi
  elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi
  üzerinden çıktısının alınmasının ardından “gümrük vizesi” kutusu gümrük memurlarınca
  imzalanacağı ifade edilmektedir

Bilgilerinize sunarız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil