Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Birlik Gümrük Kodu (BGK) kapsamında gümrük idareleri ve ekonomik operatörler arasındaki tüm veri aktarımı ve depolama işlemleri de dahil bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, bu amaçla geliştirilen bilgi teknolojileri sistemlerinin peyderpey uygulandığı bildirilmektedir.

Geliştirilen bu elektronik sistemlerden biri olan, İthalat Kontrol Sistemi 2 (Import Control System 2, ICS2) ile AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatın gerçekleştirilmesinden sorumlu ekonomik operatörlerin giriş özet beyan verilerini varıştan önce ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmeleri zorunlu kılınmaktadır. Üç sürüm hâlinde uygulamaya konulması planlanmış olan sistemin birinci sürümünün, 15 Mart 2021 tarihinde “havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme” ve “havayolu posta taşımacılığı ön yükleme” süreçlerinde; ikinci sürümünün ise 1 Mart 2023 tarihinde “havayolu genel kargo taşımacılığı”, “havayolu taşımacılığı” ve “posta taşımacılığı” için yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu defa, üçüncü sürümünün denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak 3 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığı, denizyolu taşıma şirketlerinin 3 Haziran 2024 itibarıyla başlamak üzere en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, ayrıca bu şirketlerin ara dosyalama işlemlerinin (house level filing) 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerinin ise söz konusu sürümü 1 Nisan 2025 itibarıyla başlamak üzere en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulamaya başlaması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla devreye alınacak olan Sürüm 3’e ilişkin bir örneğine ekte yer verilen teknik kılavuz ve broşür hazırlanmış olup, Türk deniz ve karayolu taşımacılığının sürece uyumu ve karşılaşılabilecek muhtemel belirsizliklerden korunması amacıyla Sürüm 3 kapsamında bir webinar gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bahse konu webinar tarihinin kesinleşmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilmektedir.

Ek: Broşür

Bilgilerinize sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil