Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin Güvenlik Konseyi Komitesince iletilen SCA/2/23 (06) sayılı bildirim ve eklerinin iletildiği, bahse konu bildirimde “Maulawi Rajab” ve “Sultan Aziz Azam” adlı kişilerin ilgili yaptırımlar listesine alındığı ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin El Kaide ve DEAŞ’a yönelik olarak uyguladığı otonom nitelikteki (BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanmayan) kısıtlayıcı tedbirlerini düzenleyen 2016/1686 sayılı AB Tüzüğü ile 2016/1693 sayılı Konsey Kararı’na, değişiklik getirmek üzere 24 Nisan 2023 tarihinde kabul edilen (EU) 2023/845 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve (CFSP) 2023/848 sayılı Konsey Kararı’nın, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bildirilmektedir. 

Bununla birlikte, anılan düzenlemelerle bahse konu listeye 1 grup ve 2 kişi eklendiği belirtilmekte olup, AB Resmi Gazetesi’nin ilgili nüshaları ile konuya ilişkin Konsey tarafından yayımlanan bilgilendirme metinleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil