Sayın Üyemiz,

28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2023/2) yayınlanmıştır. Bahse konu Tebliğ’e getirilen ek maddeye göre;

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ ekte yer almakta olup ayrıca https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-15.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil