Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında; “İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.” hükmü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası (d) bendinde “Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesinin 6. fıkrasının (d) bendine göre, “31/8/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; “18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” hükmü amir bulunmaktadır.

Bu itibarla, firmanızın var ise borcunun anılan kanun kapsamında, yapılandırabilmesini teminen ekte yer alan dilekçe ve taahhütnamenin en geç 01 Şubat 2021 Pazartesi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa BEKTAŞ
Genel Sekreter V.

Ekler:

NOT:
1. Üye aidatınızı, Vakıflar Bankası Şirinevler Şubesi (Şube Kodu:282) nezdindeki TR68 0001 5001 5800 7305 9969 11 IBAN numaralı hesabımıza, masraf ödemeksizin havale edebilirsiniz. Dekont açıklama kısmında vergi numarası ve firma ismi açıkça belirtilmelidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFON NO:
0212 4540232 – 0212 4540253 – 0212 4540247 -0212 4540209- 0212 4540235

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil