Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; Mısır’da finansman açığını kapatmak amacıyla körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan fon temin etme yoluna başvurulduğu ve IMF ile 9 milyar ABD doları tutarında anlaşmaya varıldığı, anlaşmanın akıbetine IMF yönetimince karar verileceği, anlaşmanın duyurulmasından hemen önce ise akreditif uygulamasının tedricen kaldırılacağı ve kurda serbestleşmeye gidileceğinin duyurulduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Merkez Bankasınca akreditif uygulamasının Aralık 2022 itibariyle tamamen kaldırılacağı ve  istisna olarak daha önce 5.000 ABD Doları olarak açıklanan meblağın 500.000 ABD Doları’na çıkarıldığı ancak döviz açığının sürmesi ve temel emtianın halka sağlanması gibi sebeplerden dolayı akreditifin kaldırılacak olsa bile Mısırlı firmaların ithalata yönelik döviz temin etmelerinin zaman almaya devam edeceği dolayısıyla ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almalarının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek1: Mısır Merkez Bankası Açıklaması

Ek2: Mısır Merkez Bankası Akreditif Uygulaması Rehberi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil