Riyad Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan (SA) Zekat, Vergi ve
Gümrük İdaresi (ZATCA) tarafından yayımlanan bir örneği ekli bildiride; İstanbul Geçici İthalat
Sözleşmesi kapsamında SA’nın tüm gümrük, kara, deniz ve hava limanlarında Geçici Kabul Karnelerinin (ATA Karnesi) kabul edilmeye başlanması hakkında bilgi verilmektedir.

Yazıda devamla; bildiride yer alan açıklamadan ATA Karnelerinin, eşyaların ticari süreçlerinde
kullanılan paketleme malzemeleri ve taşıma araçları dâhil sergilerde, fuarlarda, toplantılarda veya benzeri etkinliklerde sergilenmek veya kullanılmak üzere SA’ya geçici ithalatını kapsadığı anlaşılmakta olduğunun altı çizilerek, eğitim, bilim veya kültürel amaçlı geçici ithalatı yapılacak eşyaların da ATA Karnesi kapsamına girdiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu düzenlemenin, geçici ithalat işlemlerinde gerekli olan finansal teminat olmaksızın işlem yapılabilmesine imkân sağlayarak, fuar ve benzeri etkinliklere katılacak firmalara kolaylık sağlayacağı da değerlendirilmektedir.

Ek: Zatka Tarafından Yayımlanan Bildiri

Bilgilerinize

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil