İhracatında DFİF Kesilen Mallar

DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

Fındık ve ham deri ihracatında, bu ürünlerin işlendikten sonra ihracını teşvik etmek veya işlenmemiş halde düşük bir katma değerle ihraç edilmesini önlemek amacıyla ihracat miktarları üzerinden belirli bir fon alınmaktadır. Bu ürünleri ihraç eden firmalar, gerekli fon miktarını DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) hesabına yatırmak zorundadırlar. 

Birliklerimizin iştigal sahalarına giren ürünler arasında sadece ham deri ihracatında DFİF kesintisi yapılmaktadır.


Konu ile ilgili birliğimizden daha detaylı bilgi almak için lütfen İletişim sayfasındaki form aracılığı ile bize yazın.


Kapat

Dil