Ekim 2016 Halı Sektörü İhracat Performansı

Rapor
Ekim 2016 Halı Sektörü İhracat Performansı

Ekim 2016 Halı Sektörü İhtacat Performansı

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 3,7 oranında gerilerken, aynı dönemde halı ihracatımız bir önceki yıla göre %5,5 oranında düşüşle 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Genel İhracat Performansı İçinde Halı Sektörü İhracatının Payı
Genel İhracat Performansı İçinde Halı Sektörü İhracatının Payı

Ülkemizin toplam ihracatı içerisinde halı ihracatımızın payı 2015 yılının Ocak – Ekim döneminde % 1,4 iken 2016 yılının aynı döneminde de oransal değerini korumuştur. Halı ihracatımızın sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payında da değişim yaşanmamıştır ve  % 1,8 olarak gerçekleşmiştir.


Ay Bazında Halı İhracatımız

2016 Ekim ayı tek başına değerlendirildiğinde ise; ülkemizin halı ihracatı 2015 Ekim ayına kıyasla % 5,5 oranında gerilemiş ve 178 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aylık Bazda 2015 Yılı İle Karşılaştırmalı İhracat Değerleri – Milyon Dolar

Ürün Grubu Bazında Halı İhracatımız

Türkiye halı ihracatının 2016 yılı Ocak – Ekim dönemindeki performansını 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda aşağıda ifade edilen verilere ulaşılmaktadır.

  • El halısı ihracatımız 2016 yılı Ekim ayında % 23,5 oranında gerileyerek 6,6 milyon dolar değerinde, Ocak-Ekim döneminde ise % 28,4 oranında gerileyerek yaklaşık 52 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.
  • Makine halısı ihracatımız Ekim ayında % 5,1 oranında gerileyerek 150,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Ekim döneminde ise % 6 oranında gerileyerek 1,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
  • Tufte halı ihracatımız ise aylık bazda % 0,9 oranında düşüş göstererek 21,3 milyon dolar, Ocak-Ekim döneminde ise % 8,6’lık artış oranı ile 184,7 milyon dolar değerinde gerçekleştiği görülmektedir.
Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı
Ürün Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı

Ülke Grubu Bazında Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülke grupları Ortadoğu ülkeleri, AB ülkeleri ve Amerika ülkeleridir.

2016 yılı Ocak – Ekim döneminde % 36,5’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 11 oranında düşerek 574,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İhracatımız aylık bazda ise % 0,5 oranında gerilemiş ve yaklaşık 70 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki AB ülkelerine halı ihracatımız % 7,7 oranında artarak yaklaşık 359 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile AB’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 22,8 olmuştur. İhracatımız Ekim ayında ise % 9,4 oranında düşerek 41,8 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Yine 2016 yılı Ocak – Ekim döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Amerika ülkelerine yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 18,6 oranında artarak 292,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Amerika ülkelerinin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 18,6 olarak hesaplanmaktadır. Aylık bazda ise % 10,1 oranında yükselme ile yaklaşık 31,5 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı
Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Halı Sektörü İhracatı

En Büyük İhracat Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılı Ocak-Ekim dönemi itibariyle Türkiye’nin halı ihracatında en önemli ülkeler: Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Irak ve İngiltere’dir.

2016 yılı Ocak – Ekim döneminde % 17,7’lik payıyla Türkiye’nin en büyük halı ihracat pazarı konumunda olan Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat, 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 17,7 oranında düşerek 339,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki ABD’ye halı ihracatımız da % 21,3 oranında artarak 265,2 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile ABD’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 16,8 olmuştur.

Yine 2016 yılı Ocak – Ekim döneminde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Almanya’ya yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0,6 oranında artarak yaklaşık 91 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 5,8 olarak hesaplanmaktadır.

Türkiye Halı Sektörü İhracatında İlk 10 Ülke
Türkiye Halı Sektörü İhracatında İlk 10 Ülke

Halı ihracatımızda 2016 yılı Ocak – Ekim dönemine ait veriler incelendiğinde, Irak’a yönelik halı ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 45,1 oranında azalarak yaklaşık 80 milyon dolara gerilediği ve Irak’ın halı ihracatımız içerisindeki payının % 5,1 olduğu görülmektedir.

Aynı dönemde İngiltere’ye yönelik ihracatımız 2015 yılına kıyasla % 2,5 oranında artışla yaklaşık 67,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İngiltere’nin toplam halı ihracatımız içerisindeki payı ise % 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

Türkiye’nin el halısı ihracatı 2016 yılının Ocak – Ekim döneminde 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 28,4 oranında azalırken, ihracat değeri yaklaşık 51,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Ay Bazında El Halısı İhracatımız

2016 yılı Ekim ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 23,5 oranında azalmış ve 6,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aylık Bazda 2015 Yılı İle Karşılaştırmalı İhracat Değerleri (Milyon Dolar)
Aylık Bazda 2015 Yılı İle Karşılaştırmalı İhracat Değerleri (Milyon Dolar)
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %'lik Değişim
Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %’lik Değişim

Ülke Bazında El Halısı İhracatımız

2016 yılı Ocak – Ekim dönemi itibariyle ABD en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olup, bu ülkeye yönelik ihracat 2015 yılının Ocak – Ekim dönemine kıyasla % 38,4 oranında gerilemiştir. ABD’ye yönelik ihracatımız 17,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 33 olarak hesaplanmaktadır.

El Halısı İhracatında İlk 10 Ülke
El Halısı İhracatında İlk 10 Ülke

Ülkemizin ikinci büyük ihracat pazarı konumunda % 8’lik payıyla Japonya yer almaktadır. Bu ülkeye yönelik ihracatımız 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 2015 yılı dönemine kıyasla % 5,3 oranında azalmış ve 4,1  milyon dolara gerilemiştir.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde el halısı ihracatında Almanya Türkiye’nin üçüncü büyük pazarı konumundadır. Almanya’ya yönelik el halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,4 oranında düşüş göstermiş ve toplam el halısı ihracatımızdan aldığı pay % 4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak – Ekim 2016 döneminde dördüncü büyük ihracat pazarımız konumunda yer alan Slovakya’ya olan ihracatımız ise % 10 oranında artış ile 2,2 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir. Bu ülkeye yapılan ihracatın toplam el halısı ihracatımızdan aldığı pay % 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Ekim dönemi sonunda el halısı ihracatımızda % 3,3 ’lik pay ile Çek Cumhuriyeti beşinci sırada yer almaktadır. Bu dönemde 2,1 milyon dolarlık ihracat yapılan Çek Cumhuriyeti’ne geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre % 17,9 oranında bir ihracat düşüşü kaydedilmiştir.

El halısı ihracatında en önemli ülke grubu olan Amerika ülkelerine ihracatımız 2016 Ocak-Ekim döneminde % 38,3 oranında gerileme kaydetmiş ve yaklaşık 20 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.


Makine Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde makine halısı ihracatımız 2015 yılının Ocak-Ekim dönemine kıyasla % 6 oranında azalarak 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ay Bazında Makine Halısı İhracatımız

2016 yılı Ekim ayı özelinde ise makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 5,1 oranında düşmüş ve 150,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.


Ülke Bazında Makine Halısı İhracatımız

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde, makine halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 261,4 milyon dolarlık ihracat ve % 19,5’luk pay ile Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında azalmıştır.

Makine halısı ihracatımızda Suudi Arabistan’ın ardından 214,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 17,6’lık payıyla ABD gelmektedir. Anılan dönemde ABD’ye yönelik makina halısı ihracatımız % 31,7 oranında artmıştır.

Almanya, 80,1milyon dolarlık ihracat değeri ve % 6’lık pay ile en büyük üçüncü makina halısı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik makina halısı ihracatımız 2016 yılı Ocak-Ekim sonunda 2015 yılının aynı dönemine kıyasla % 0,7 oranında artmıştır.

Yine 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Irak’a yönelik makine halısı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 51,6 oranında azalarak yaklaşık 61,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Irak’ın toplam makine halısı ihracatımız içerisindeki payı ise % 4,6 olmuştur.

Makine Halısı İhracatında İlk 10 Ülke
Makine Halısı İhracatında İlk 10 Ülke

Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik makine halısı ihracatımız ise aynı dönemde % 5,7 oranında azalış ile 55,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. BAE’nın ülkemizin toplam makine halısı ihracatı içerisindeki payı % 4,1 olarak kaydedilmiştir.

Söz konusu tablo incelendiğinde ilk 10 ülke içerisinde yer alan ülkelere olan makine halısı ihracatımızın Ocak-Ekim döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,7 ve 512,6 aralığındaki oranlarda artış gözlemlenmektedir. En fazla artış gerçekleşen ülke olarak İran öne çıkmaktadır.

Makine halısı ihracatımızdaki en önemli ülke grubu olan Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2016 Ocak-Ekim döneminde % 14,2 oranında gerileme kaydetmiş ve yaklaşık 513,1 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.


Tufte Halı Pazarlarımızdaki Gelişmeler

2016 yılı Ocak-Ekim dönemi sonunda yapılan tufte halı ihracatımız 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 9,7 oranında artış göstermiş ve 143,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir.

Ay Bazında Tufte Halı İhracatımız

2016 yılı Ekim ayı tufte halı ihracatımız değerlendirildiğinde ise 2015 yılı Ekim ayına kıyasla % 8,6 oranında artmış ve yaklaşık olarak 184,7 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilmiştir.


Ülke Bazında Tufte Halı İhracatımız

2016 yılı Ocak-Ekim dönemi sonunda, tufte halı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke 35,4 milyon dolarlık ihracat ve % 19,2’lik pay ile İngiltere olmuştur. İngiltere’ye yapılan ihracat 2015 yılı aynı dönemine kıyasla % 1,7 oranında azalmıştır.

Tufte halı ihracatımızda ikinci en büyük paya sahip olan ülke 17,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 9,7’lik pay ile Irak’tır. Anılan dönemde Irak’a yönelik tufte halı ihracatımız % 1,3 oranında artmıştır.

Suudi Arabistan 17,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 9,5’lik pay ile en büyük üçüncü tufte halı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik tufte halı ihracatımız 2016 yılının Ocak-Ekim döneminin sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 31,3 oranında artmıştır.

Bu dönemde ABD’ye yönelik tufte halı ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 2,8 oranında artarak 11,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. ABD’nin toplam tufte halı ihracatımız içerisindeki payı ise % 6,4 olmuştur.

Belçika’ya yönelik tufte halı ihracatımız ise aynı dönemde % 84,9 oranında artış ile 10 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Belçika’nın ülkemizin toplam tufte halı ihracatı içerisindeki payı % 5,4 olmuştur.

Tufte halısı ihracatımızda en önemli ülke grubu olan AB ülkelerine ihracatımız 2016 Ocak-Ekim döneminde %11,4 oranında artış kaydetmiş ve yaklaşık 82,6 milyon dolar değerinde kaydedilmiştir.


Halı Üretimi

2015 yılında %4,8 oranında gerileyen halı sanayi üretimi, 2015 yılı sonunda toparlanmaya başlamış, ancak 2016 yılında Şubat ayından itibaren yeniden gerileme eğilimine girmiş, Temmuz ayında ise 26,8 düşüş yaşamıştır. Halı üretiminde son on iki aylık üretim ortalama %-1,9 oranında gerilemiştir.


İTKİB Genel Sekreterliği
Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi


Konu ile ilgili birliğimizden daha detaylı bilgi almak için lütfen İletişim sayfasındaki form aracılığı ile bize yazın.


Kapat

Dil