İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ İÇİN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,
Birliğimizin yönetim kurulu kararı doğrultusunda olağan genel kurul toplantı gündemi ve tarihi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saat’de çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Bilgilerini ve teşriflerini önemle rica ederiz.

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

G Ü N D E M
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
b) Başkanlık divanının seçilmesi,
c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
ç) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
d) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
e) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
f) İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
ğ) Dilekler.

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI : İstanbul Halı İhracatçıları Birliği.

1. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ : 17.04.2023 Pazartesi Saat 09:00

1.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK
2. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ : 27.04.2023 Perşembe Saat 14:00 (*)

TOPLANTILARIN YERİ : Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi     Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL’dur.

(*) İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin 2. Toplantı yeri Radisson Hotel President Old Town İstanbul Beyazıt/Fatih/İSTANBUL’dur.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.itkib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi 212 4540232, 212 4540368,  212 4540247, 212 4540288 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:
1) Bilgi Notu (3 Sayfa)
2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)
3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)
4) Genel Kurul Takvimi (1 sayfa)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil