Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan
bildirimde, 2 Mayıs 2024 tarihli ve 3217940 sayılı bir örneği ekte yer alan yazıda,
Komisyon’un A.TR Dolaşım Belgelerinde ıslak imza yerine QR kod bulunmasını hukuki ve
teknik açıdan değerlendireceği, bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar Türk Gümrük
İdaresi’nin elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine 1 Mayıs 2024
tarihinden başlayarak ıslak imza tatbik etmesinin istendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı yazımızda, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar
1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut
durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından
MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından “gümrük vizesi” kutusunun
gümrük memurlarınca imzalanacağı ifade edilmişti.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun anılan yazısında, 1 Mayıs 2024 tarihi ve
öncesinde düzenlendiği, eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama yerinde beklemesi,
antrepoda bulunması vb. sebeplerle 1 Mayıs 2024 tarihi ve sonrasında Avrupa Birliği (AB)
gümrüklerine sunulabilen ve ıslak imza içermeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin ıslak imzalı
addedilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca bir genel kabul metni hazırlanarak Avrupa
Komisyonu’na iletileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olması nedeniyle
üzerinde ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul
edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtilmektedir.

Ek:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil