Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünden alınan bir bildirimde, AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi tespiti çalışmalarının bir ayağı olarak Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development-EBRD) tarafından “Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” projesi başlatıldığı ifade edilerek proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb.) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusunun çalışılacağı, referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan “MLETR-Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alındığı; projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye’nin ticaret maliyetlerine yansımasının ortaya konulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketinin bir anket çalışması yapmakta olduğu ifade edilerek söz konusu anketin dış ticaret ile iştigal eden şirketler, dış ticaret işlemlerine yönelik destekleyici hizmetler sunan ve/veya aracılık eden şirketler, uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketleri, gümrük müşavirleri, forwarding şirketleri, deniz acenteleri, depo-antrepo hizmeti sunanlar, liman işletmeleri, dış ticaret finansmanında rol alan finansal hizmet sunucuları (banka ve sigorta şirketleri, finansman şirketleri vb.) ve bahse konu finansal hizmet sunucuların çalıştıkları ihracat-ithalat işlemi yapan müşteriler tarafından doldurulmasının ülkemizin bu alandaki dijitalleşme faaliyetlerine destek olacak söz konusu projeye önemli bir girdi sağlayacağı belirtilmektedir

Anket Bağlantı Bilgileri:

Firmalar için anket linki: https://www.surveymonkey.com/r/RRNJKRR

Banka ve finans kuruluşları için anket linki: https://www.surveymonkey.com/r/6H8WZP8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil