Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından;

  • 28.03.2021 tarihli ve 23 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan ve ilgililere 2 yıllık geçiş dönemi öngören ilgili mevzuatın 29.03.2023 tarihi itibariyle uygulamaya konulacağı,
  • Bundan sonra doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve global ticari ürün numarasının (GTIN) zorunlu olacağı,
  • Mevzuatta belirlenmiş bilgilerin Arapça ve tüketicinin anlayacağı ikinci bir dilde üründe bulunması gerektiği
  • Bu mevzuatın doğrudan insan tüketimine yönelik gıda maddeleri ile gıda maddesi olmamakla birlikte doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ürünler için de uygulanacağı
  • Cezayirli üreticilerin ve ithalatçıların konuyla ilgili olarak Cezayir’deki İl Ticaret Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bu alanda yetkilendirilmiş GS1 Algerie firması ile irtibat kurmaları gerektiği,

hususlarının belirtildiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Cezayir’e doğrudan insan tüketimine yönelik ürün ihracatında bulunan ihracatçılarımızın konuyla ilgili ihtiyatlı olmalarında ve bu tarihten sonra Cezayir’e gerçekleştirecekleri ihracatlarında sorun yaşanmamasını teminen ithalatçılar ve Türkiye’deki barkod ve GTIN alanında yetkili kuruluş ile istişare halinde ihracat operasyonlarını yürütmelerinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir. İlgili Yönetmeliğin ithal ürünlerle ilgili bölümlerinin gayrı resmi Türkçe çevirisi ve mevzuatın tümüne ulaşılabilecek internet adresi aşağıda yer almaktadır.

Bilginize sunulur.

İlgili Yönetmeliğin ithal ürünlerle ilgili bölümlerinin gayriresmi Türkçe çevirisi:

“Madde 7. — İthal edilen ürünlerde, menşe ülkesinde yetkili bir kuruluş tarafından düzenlenmiş barkod bulunmalıdır.

Madde 8. — Aşağıdaki 9. maddede belirtilen ithal edilen ürünlerin barkodunda yer alacak bilgiler, Cezayir ticaret ve sanayi odalarına önceden bildirilir.

Madde 9. — GTIN’nin eşlik ettiği barkod ürün ambalajına yapıştırılmış olmalıdır. Barkodda yer alacak bilgiler, Arapça ve tüketicinin anlayabileceği bir dilde hazırlanmalı ve yetkili kuruluşun platformunda kayıt altına alınmış olmalıdır. Barkodda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki şekildedir;

Gıda Ürünlerinde;

1) Ürünün satış ismi,

2) Şirket adı, ticari marka, üreticinin veya paketleyicinin veya distribütörün adresi,

3) Menşe ülkesi veya ürünün geldiği ülke,

4) Ürünün muhteviyatı,

5) Alerjilere veya intoleransa neden olan muhteviyat varsa bunların listesi,

6) Beslenme değerleri,

7) Uluslararası ölçüm sistemine göre net miktar,

8) Özel saklama ve kullanım koşulları,

9) %1,2’den fazla alkol içeren içecekler için ” alkol derecesi” bilgileri,

10) İlgili gıda ürünleri için “helal” terimi,

11) Ürünün fotoğrafı,

12) Olabilecek diğer tüm yararlı bilgiler.

Gıda Dışı Ürünlerde;

1) Ürünün satış ismi,

2) Şirket adı, ticari marka, üreticinin veya paketleyicinin veya distribütörün adresi,

3) Menşe ülkesi veya ürünün geldiği ülke,

4) Güvenli ürün uygunluk işareti,

5) İlgili ürünler için ön izin referansları,

6) Uluslararası ölçüm sistemine göre birim bazında net miktar,

7) Alınması gereken güvenlik önlemleri,

8) Ürünün bileşimi ve depolama koşulları,

9) Ürünün fotoğrafı,

10) Olabilecek diğer tüm yararlı bilgiler.

Madde 10. — Barkod görünür ve silinmez bir şekilde yapıştırılmalıdır ve 9. maddede belirtilen bilgilerin optik okuyucular tarafından okunmasına olanak sağlamalıdır.

Mevzuatın tümü ve Fransızca aslına Ulaşılabilecek İnternet Adresi:

https://www.commerce.gov.dz/media/reglementation/source/conf-prod-alimentaires/reglementation-specifiques/specification-technique/fr/arrt16-02-2021fr.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil