Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa İklim Kanunu’nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılması amacıyla deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Anılan yazıda devamla, “Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını sağlamak için (AB) 2015/757 Sayılı Yönetmeliği Tadil Eden” (EU) 2023/957 sayılı Tüzüğün, AB Resmi Gazetesi’nin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu yayım tarihini takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği belirtilerek söz konusu Tüzük ile AB ETS’nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli olan izleme, raporlama ve doğrulama kurallarının belirlendiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, ilgili düzenleme ile ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 brüt ton ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde; ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazı emisyonlarının AB ETS kapsamına alındığı belirtilmiştir.

Öte yandan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenlemenin, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki genel kargo gemileri ve ticari amaçlarla kargo taşımacılığı sırasında serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerini, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferler için de geçerli olacağı vurgulanmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki offshore gemilerinin de, son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarının da Tüzük kapsamında olacağı bildirilmiştir.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, söz konusu düzenlemenin 5.000 brüt tonajın üzerindeki offshore gemileri için de son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonları için geçerli olacağı bildirilmiş olup, ilgili düzenlemeye yönelik AB Resmi Gazete metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: AB Resmi Gazete Metni (10 sayfa)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil