AB İthalat Kontrol Sistemi-2’nin üç sürüm halinde uygulanmakta olduğu ve sistemin birinci sürümünün, 15 Mart 2021 tarihinde “havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme” ve “havayolu posta taşımacılığı ön yükleme” süreçlerinde; ikinci sürümünün ise 1 Mart 2023 tarihinde “havayolu genel kargo taşımacılığı”, “havayolu taşımacılığı” ve “posta taşımacılığı” için yürürlüğe girdiği bildirilmişti.

Sistemin üçüncü sürümü, denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli
olarak uygulanmakta olup, bu kapsamda deniz ve iç suyolu taşımacıları için 3 Haziran 2024
tarihinde devreye alınarak geçiş sürecinin en geç 4 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması
planlanmaktadır.

Bununla birlikte, sistemin üçüncü sürümünün deniz ve iç suyolu taşımalarında ara konşimento düzeyinde bilgileri sağlayan ekonomik aktörler için (taşıma işleri komisyoncuları, acenteler gibi) 4 Aralık 2024 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması, karayolu ve demiryolu taşımacıları için ise 1 Nisan 2025 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması öngörülmektedir. Sürece ilişkin bilgilendirme, ekte iletilen Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmî internet sitesinde yer almaktadır.

Import Control System 2 (ICS2) is live for maritime and inland waterway transport – European Commission (europa.eu)

Bilgilerinize sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil