Sayın Üyemiz

Bilindiği üzere, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli ‘Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları’ (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bahse konu soruşturmaya ilişkin Nihai Karar (284 sayılı), 23 Haziran 2021 tarihli ve mükerrer 140 sayılı Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup; mezkur Bakanlık tarafından ingilizceleri tarafımıza iletilen 284 sayılı Karar, bu Karara ilişkin 2021/6 sayılı Bildirim ile sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karara göre, soruşturmaya taraf olmayan firmalar için %33,27 (metrekare başına 1,82 Dolardan az olmamak kaydıyla) ek vergi uygulaması yürürlüğe konmuştur.

Ekler:   

Bilgilerinize sunarız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil