Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemizden gönderilen eşya için faturayı
kesen firmanın bulunduğu ülkenin farklı bir ülke olduğu durumlarda, menşe ispat ve dolaşım
belgelerinin ihracatçı firma bölümüne “on behalf of…”, “by the name of…” vb. ifadeler
kullanılarak diğer bir firmaya ait unvan ve adres bilgilerinin girilip girilemeyeceği; bahse
konu belgelerin ihracatçı firma bölümüne, ihracat faturalarında belirtilmek suretiyle ihracatçı
olan asıl firmanın tam unvan ve adresinin yanı sıra Türkiye’den başka bir firmanın adı, unvanı
ve adresinin de yazılıp yazılamayacağı hususlarında Bakanlıklarından bilgi talep edildiği ifade
edilmektedir.

Ayrıca, menşe ve dolaşım belgelerinin mal tanımı ile ilgili hanelerine akreditif gereği
alıcı adresi, ihraca konu ürünlerin varış yapacağı adres bilgileri, bazı ülkelerin (Örn: Mısır)
kendi iç mevzuatında kullandıkları bazı numara bilgileri, akreditife aracı olan yabancı banka
unvan ve adresi, akreditif numaraları vb. bilgilerinin girilip girilemeyeceği hususunda
Bakanlıklarından bilgi istendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin “ihracatçıya” ilişkin hanesinin,
eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ve eki belgelerle uyumlu olarak doldurulması gerekmekte
olduğu, ayrıca menşe ispat ve dolaşım belgelerinin “eşya tanımı”na ilişkin hanesine ilgili
mevzuatta öngörülmeyen bilgilerin girilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil