Sayın üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ’in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren azami 180 gün içinde yurda getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup aynı maddenin altıncı fıkrasında maruz, “Ek 2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3’üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.” hükmü ile de söz konusu süre kapsamında istisna tanınan ülkeler listelenerek mezkur listede sayılan ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin tasarrufunun serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili bir yazı alındığı, söz konusu yazıda, Somali’nin başkenti Mogadişu’da 29.10.2023 tarihinde faaliyete geçen Ziraat Katılım Bankası (ZKB) şubesinin, 50 yıllık bir aradan sonra Somali’de faaliyet gösteren ilk uluslararası banka konumunda bulunduğu, ZKB’nin bağlı bulunduğu binin üzerinde muhabir banka üzerinden dünyanın her yerine en düşük maliyetle transfer yapabilme ve akreditif açabilme kolaylığı sağladığı belirtilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı yazısında devamla, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinde Somali’nin yüzde yüz istisna tanınan ülkeler arasında sayıldığı, Somali’ye ihracat yapan firmalarımızın ihracat bedellerini bankacılık sistemi üzerinden kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu nedenle Somalili ithalatçı firmaların alışılageldiği üzere ülkemizden yaptıkları ithalatla ilgili transferleri havale firmaları üzerinden gönderdiği, havale yoluyla gelen ihracat bedellerinde zaman kaybı yaşandığı, ihracatçılarımızın ürün bedellerini tam olarak tahsil edememelerinin de söz konusu olduğu, Somali’de bir bankamızın faaliyete geçmiş olduğundan söz konusu tebliğin gerekçesinin de ortadan kalktığının düşünüldüğü, bu meyanda Somalili ithalatçılara tanınan istisnanın kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması halinde ihracatçılarımızın zaman ve para kaybının önüne geçilmesinin ve ZKB’nin sağlayacağı akreditif hizmetlerle Somali’ye ihracatımızın artırılmasına katkı sağlamasının mümkün olabileceği hususlarına yer verildiği dile getirilmektedir.

Bu çerçevede, mezkûr konuya ilişkin değerlendirmenin yapılmasını teminen anılan ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Somali’nin ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde muaf tutulan ülkeler listesinden kaldırılmasına ilişkin görüşlerinizin ve Somali’ye yönelik ihracatta karşılaşılan sorunların (var ise belgelerle birlikte) 18 Ocak 2024 saat 12:00’ye kadar hali@itkib.org.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil