Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıdaki bilgiler ışığında, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) tarafından getirilen uygulama kapsamında, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Suudi Arabistan’a ihraç edilecek ürünlerde SABER veri tabanına kayıt yapılması gerekmektedir. İlaveten, Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi (SALEEM) gereğince, başta tekstil ürünleri olmak üzere ihracata konu belirli ürünlerin ilgili teknik regülasyonlara göre test ve belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda, SASO tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olan ve ilgili teknik regülasyonlara göre gereken test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri katılımıyla SABER Portalında alınması gereken uygunluk sertifikaları ile alakalı üretici yükümlülükleri, Suudi ithalatçı yükümlülükleri ve süreç işleyişi hakkında 22 Haziran 2023 Perşembe günü Saat 10.00’da Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda SABER Portalı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılım teyitleri https://forms.gle/xkxSBm6xpLwbfvYt5 linkindeki form üzerinden doldurulacaktır.

Bilginize sunulur.

Suudi Arabistan “SABER Portalı” Bilgilendirme Toplantısı Programı
09.30 – 10.00
Firma Temsilcilerinin Kayıt İşlemleri


10.00 – 10.30
SALEEM ve SABER Sistemleri Hakkında Genel Sunum


10.30 – 10.50
SASO SL&S Sistemi Hakkında Sunum


10.50 – 11.20
Tekstil Ürünleri Teknik Regülasyonu Hakkında Sunum


11.20 – 11.40
G Mark Belgelendirmesi Oyuncak ve LVD Teknik Regülasyonları Hakkında Sunum


11.40 – 12.30
Soru & Cevap Oturumu
Firma temsilcileri ve TSE uzmanları arasında Suudi Arabistan’a ihracatta teknik uygulamalar hakkında soru – cevap oturumu gerçekleştirilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil