Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; küresel ölçekte yaşanmakta olan enerji ve enflasyon faktörleri nedeniyle yaşanan durgunluk sebepleriyle, Bakanlığımız tarafından oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi” kapsamında yer alan 18 ülkenin yanı sıra pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ilave ülkelerin tespit edilmesi ihtiyacı oluştuğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda ihracatta ilave desteklerin güncel gelişmelere göre daha geniş ve çeşitli bir ülke grubuna sunulması bakış açısı temelinde hedef ülke belirleme çalışmaları yapılmış olup, yapılan çalışmalar neticesinde aşağıda yer alan ülkeler 2023 yılında ihracat “Hedef Ülkeler” olarak belirlenmiştir.

  • ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan

Bu itibarla, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında söz konusu hedef ülkelere yönelik destek oranlarının 20 puana kadar artırılması, mümkün olup; ayrıca 5973 sayılı Karar kapsamında hedef ülkelere yönelik giderlerin hedef sektörlerde olması durumunda ise + 5 puan ilave ile 25 puan destek sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat

Dil